Kalender

April 2017


Forrige   Neste

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
27
Joker Espevær - Åpent

Joker Espevær - Åpent
28
Bosstømming 19.00

Joker Espevær - Åpent

Joker Espevær - Åpent

Grendamøte - Espevær i fremtida
29
Joker Espevær - Åpent

Joker Espevær - Åpent
30
Joker Espevær - Åpent

Joker Espevær - Åpent
31
Joker 9-19.30

Joker Espevær - Åpent

Joker Espevær - Åpent
1
2
3
4
Bosstømming 19.00
5
6
7
Joker 9 - 19.30

Joker 9-19.30

Joker 17-19.30

Årsmøte Espevær Grendautvalg
8
Eikøy Bar åpen 19 - 23
9
Joker 11-15.30

Baadehuset Museum 13 - 15

Baadehuset museum åpen 13 -15
10
11
Bosstømming 19.00
12
Gamleposten 5444 - Proseccolunsj for damer kl 13

Gamleposten 5444 - 5 retters kl 17.00

Eikøy Bar åpen 19 - 23
13
Skjærtorsdag

Hovedgudstjeneste med dåp kl 11:45

Baadehuset museum åpen kl 13 -15

Informasjonsmøte Hummerprosjektet kl 14

Gamleposten 5444 - 3-retters middag kl 15.30

Gamleposten 5444 - 5-retters middag kl 19.00
14
Joker 9-19.30

Joker 11 - 16.30

Gamleposten 5444 Proseccolunsj for damer kl 11.30

Påskeskirenn - Langfredag

After SEA på Eikøy Bar 17 - 19

Joker 17-19.30

Gamleposten 5444 - 3 eller 5 retters kl 17.30
15
Gamleposten 5444 - Proseccolunsj for damer kl 13

"Ville vekster på Espevær" 14.45-17.00

Gamleposten 5444 - 3 eller 5 retters kl 16.00

Eikøy Bar åpen 19 - 23

Gamleposten 5444 - 5 retters kl 20.00
16
Joker 11-15.30

Åkerkve - Avlyst pga dårlig vær
17
18
Bosstømming 19.00
19
20
21
Joker 9 - 14.30

Joker 9-19.30

Joker 17-19.30
22
23
Joker - Lukket
24
25
Bosstømming 19.00
26
27
28
Joker 9-19.30

Joker 9-19.30
29
Ryddeaksjon 2017

Sameiermøte Espevær småbåthavn
30
Joker - 11-14.30

Joker Espevær - Åpent – 27. mars 2017

Tid: 15:00 – 16:00
Sted: Joker Espevær
Beskrivelse: <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;">Joker Espevær Dagligvarer, diesel, bensin, gass, apotekutsalg, fiskeutstyr, post i butikk og mye mer. <br>Se åpningstider her.</span>

Joker Espevær - Åpent – 27. mars 2017

Tid: 07:00 – 12:30
Sted: Joker Espevær
Beskrivelse: <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;">Joker Espevær Dagligvarer, diesel, bensin, gass, apotekutsalg, fiskeutstyr, post i butikk og mye mer. <br>Se åpningstider her.</span>

Grendamøte - Espevær i fremtida – 28. mars 2017

Tid: 15:30 – 18:00
Sted: Espevær Skule
Beskrivelse: <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;">VELKOMMEN TIL GRENDAMØTE&nbsp;</span><br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;">Tysdag 28. mars kl. 17.30 – 20.00</span><br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;">Sted: Espevær Skule<br><br>Tema: Espevær i framtida</span><br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><br>Drøfting av saker som gjeld bygda vår</span><br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;">Presentasjon av prosjektet: «Helsefremjande lokalsamfunn»</span><br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;">Presentasjon av funn frå undersøkinga</span><br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;">Vegen vidare – diskusjon og innspel til funn.</span><br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;">Det vert servering</span><br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;">VEL MØTT<br></span><br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;">Arr: Espevær grendeutval i samarbeid med prosjektgruppa<br></span><br><br>

Joker Espevær - Åpent – 28. mars 2017

Tid: 15:00 – 16:00
Sted: Joker Espevær
Beskrivelse: <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;">Joker Espevær Dagligvarer, diesel, bensin, gass, apotekutsalg, fiskeutstyr, post i butikk og mye mer. <br>Se åpningstider her.</span>

Joker Espevær - Åpent – 28. mars 2017

Tid: 07:00 – 12:30
Sted: Joker Espevær
Beskrivelse: <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;">Joker Espevær Dagligvarer, diesel, bensin, gass, apotekutsalg, fiskeutstyr, post i butikk og mye mer. <br>Se åpningstider her.</span>

Bosstømming 19.00 – 28. mars 2017

Tid: 05:00 – 05:00
Beskrivelse: <span style="font-size: 13px;">Bosset må være satt fram til Mandager kl 19.00 <br>Det er kun anledning å bruke 1 godkjent renovasjonssekk fra SIM pr uke.<br>Sekkene må være knytt igjen.<br><br>Har du spørsmål, ta kontakt direkte med renovatør på tlf 40468020.&nbsp;</span>

Joker Espevær - Åpent – 29. mars 2017

Tid: 15:00 – 16:00
Sted: Joker Espevær
Beskrivelse: <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;">Joker Espevær Dagligvarer, diesel, bensin, gass, apotekutsalg, fiskeutstyr, post i butikk og mye mer. <br>Se åpningstider her.</span>

Joker Espevær - Åpent – 29. mars 2017

Tid: 07:00 – 12:30
Sted: Joker Espevær
Beskrivelse: <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;">Joker Espevær Dagligvarer, diesel, bensin, gass, apotekutsalg, fiskeutstyr, post i butikk og mye mer. <br>Se åpningstider her.</span>

Joker Espevær - Åpent – 30. mars 2017

Tid: 15:00 – 16:00
Sted: Joker Espevær
Beskrivelse: <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;">Joker Espevær Dagligvarer, diesel, bensin, gass, apotekutsalg, fiskeutstyr, post i butikk og mye mer. <br>Se åpningstider her.</span>

Joker Espevær - Åpent – 30. mars 2017

Tid: 07:00 – 12:30
Sted: Joker Espevær
Beskrivelse: <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;">Joker Espevær Dagligvarer, diesel, bensin, gass, apotekutsalg, fiskeutstyr, post i butikk og mye mer. <br>Se åpningstider her.</span>

Joker Espevær - Åpent – 31. mars 2017

Tid: 15:00 – 17:30
Sted: Joker Espevær
Beskrivelse: <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;">Joker Espevær Dagligvarer, diesel, bensin, gass, apotekutsalg, fiskeutstyr, post i butikk og mye mer. <br>Se åpningstider her.</span>

Joker Espevær - Åpent – 31. mars 2017

Tid: 07:00 – 12:30
Sted: Joker Espevær
Beskrivelse: <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;">Joker Espevær Dagligvarer, diesel, bensin, gass, apotekutsalg, fiskeutstyr, post i butikk og mye mer. <br>Se åpningstider her.</span>

Joker 9-19.30 – 31. mars 2017

Tid: 07:00 – 17:30
Sted: Joker Espevær

Bosstømming 19.00 – 04. april 2017

Tid: 05:00 – 05:00
Beskrivelse: <span style="font-size: 13px;">Bosset må være satt fram til Mandager kl 19.00 <br>Det er kun anledning å bruke 1 godkjent renovasjonssekk fra SIM pr uke.<br>Sekkene må være knytt igjen.<br><br>Har du spørsmål, ta kontakt direkte med renovatør på tlf 40468020.&nbsp;</span>

Årsmøte Espevær Grendautvalg – 07. april 2017

Tid: 16:00 – 18:00
Sted: Espevær Skule
Beskrivelse: Årsmelding<br>Årsmelding fra arbeidsgruppene<br>Regnskap<br>Grasrotandelen<br>Saker til årsmøtet<br>- Anvendelse av midler på 17. mai konto<br>- Anvendelse av midler fra Grasrotandelen<br>Valg (Valnemndas innstilling fremgår av eget oppslag.)<br>Enkel servering.<br>Vel møtt

Joker 17-19.30 – 07. april 2017

Tid: 15:00 – 17:30
Sted: Joker Espevær

Joker 9-19.30 – 07. april 2017

Tid: 07:00 – 17:30
Sted: Joker Espevær

Joker 9 - 19.30 – 07. april 2017

Tid: 07:00 – 17:30
Sted: Joker Espevær

Eikøy Bar åpen 19 - 23 – 08. april 2017

Tid: 17:00 – 21:00
Sted: Eikøy Bar

Baadehuset museum åpen 13 -15 – 09. april 2017

Tid: 11:00 – 13:00
Sted: Baadehuset
Beskrivelse: <br><a href="Les mer om Baadehuset her" target="_blank">Les mer om Baadehuset her</a><br>

Baadehuset Museum 13 - 15 – 09. april 2017

Tid: 11:00 – 13:00
Sted: Baadehuset
Beskrivelse: Baadehuset museum<br><br>Budstad og gjestehus frå 1850-tallet,<br>Bygd for handelsmann Hans Jacob Baade<br>Administrasjonssentrum under det rike sildefisket<br>Baadehuset hadde telefrafstasjon fra 1857<br><br>Åpent Palmesøndag og Skjærtorsdag fra kl 13 - 15<br><br>Lysbilder og historefortelling kl 13.15 og kl 14.15<br><br>Inngangsbillett: Barn (4-16år) kr 30, Voksne kr 50.<br>Salg av kaffe, te, brus,lapper og vafler.<br><br>Velkommen til Baadehuset - Eit levande museum<br><br>

Joker 11-15.30 – 09. april 2017

Tid: 09:00 – 13:30
Sted: Joker Espevær

Bosstømming 19.00 – 11. april 2017

Tid: 05:00 – 05:00
Beskrivelse: <span style="font-size: 13px;">Bosset må være satt fram til Mandager kl 19.00 <br>Det er kun anledning å bruke 1 godkjent renovasjonssekk fra SIM pr uke.<br>Sekkene må være knytt igjen.<br><br>Har du spørsmål, ta kontakt direkte med renovatør på tlf 40468020.&nbsp;</span>

Eikøy Bar åpen 19 - 23 – 12. april 2017

Tid: 17:00 – 21:00
Sted: Eikøy Bar

Gamleposten 5444 - 5 retters kl 17.00 – 12. april 2017

Tid: 15:00 – 19:00
Sted: Gamleposten 5444

Gamleposten 5444 - Proseccolunsj for damer kl 13 – 12. april 2017

Tid: 11:00 – 14:00
Sted: Gamleposten 5444

Gamleposten 5444 - 5-retters middag kl 19.00 – 13. april 2017

Tid: 17:00 – 21:00
Sted: Gamleposten 5444

Gamleposten 5444 - 3-retters middag kl 15.30 – 13. april 2017

Tid: 13:30 – 16:00
Sted: Gamleposten 5444

Informasjonsmøte Hummerprosjektet kl 14 – 13. april 2017

Tid: 12:00 – 14:00
Sted: Eikøy Bar
Beskrivelse: <p style="margin-bottom: 6px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41);">Det inviteres til informasjonsmøte i Hummerprosjektet på Puben torsdag 13. april kl 14:00.</p><p style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41);">Mål:&nbsp;<br>- Utvikle Espevær som «hummerhovedstaden».<br>- Tilrettelegge for økt attraktivitet, turisme, bolyst og arbeidsplasser på Espevær.</p><div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41);"><p style="margin-bottom: 6px; font-family: inherit;">For å kunne bli en hummerhovedstad må hummerbestanden økes og det må utvikles unike opplevelser i forbindelse med hummerparken, hummerfiske og nytt klekkeri på Espevær.</p><p style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; font-family: inherit;">Kom og hør på, og ta del i utformingen av spennende fremtidsplaner. Alle husstander og lokale hummerfiskere på Espevær inviteres med på eiersiden, samt i forvaltningen av noe som kan bli et riktig spennende hummereventyr for alle med tilknytning til Espevær.<br><span class="_5mfr _47e3" style="font-family: inherit; line-height: 0; vertical-align: middle; margin: 0px 1px;"><span class="_7oe" style="display: inline-block; font-size: 0px; width: 0px; font-family: inherit;"><br>Vel møtt👍</span></span></p></div>

Baadehuset museum åpen kl 13 -15 – 13. april 2017

Tid: 11:00 – 13:00
Sted: Baadehuset
Beskrivelse: <br><a href="Les mer om Baadehuset her" target="_blank">Les mer om Baadehuset her</a><br>

Hovedgudstjeneste med dåp kl 11:45 – 13. april 2017

Tid: 09:45 – 11:00
Sted: Espevær bedehuskapell
Beskrivelse: Hovedgudstjeneste med dåp i Espevær bedehuskapell.

Skjærtorsdag – 13. april 2017

Gamleposten 5444 - 3 eller 5 retters kl 17.30 – 14. april 2017

Tid: 15:30 – 21:00
Sted: Gamleposten 5444

Joker 17-19.30 – 14. april 2017

Tid: 15:00 – 17:30
Sted: Joker Espevær

After SEA på Eikøy Bar 17 - 19 – 14. april 2017

Tid: 15:00 – 17:00
Sted: Eikøy Bar

Påskeskirenn - Langfredag – 14. april 2017

Tid: 12:00 – 15:00
Sted: Espevær kai
Beskrivelse: Langfredag går startskuddet for årets Påskeskirenn på Espevær<br>Finn frem oldemors mammelukker eller bestefars gamle underbukser å lignende, her lager vi morro for små og store.<br><br><a href="https://www.nrk.no/hordaland/asfaltskirenn-skapte-paskejubel-pa-espevaer-1.12871195" target="_blank">NRK reportasje fra 2016 kan du se her</a><br><br><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.visitespevaer.com/informasjon/nyheter/vis/?T=P%C3%A5skeskirenn%20-%202017&amp;ID=7005" target="_blank">Se mer om årets skirennet her</a></span><br><br>

Gamleposten 5444 Proseccolunsj for damer kl 11.30 – 14. april 2017

Tid: 09:30 – 12:00
Sted: Gamleposten 5444

Joker 11 - 16.30 – 14. april 2017

Tid: 09:00 – 14:30
Sted: Joker Espevær

Joker 9-19.30 – 14. april 2017

Tid: 07:00 – 17:30
Sted: Joker Espevær

Gamleposten 5444 - 5 retters kl 20.00 – 15. april 2017

Tid: 18:00 – 21:00
Sted: Gamleposten 5444

Eikøy Bar åpen 19 - 23 – 15. april 2017

Tid: 17:00 – 21:00
Sted: Eikøy Bar

Gamleposten 5444 - 3 eller 5 retters kl 16.00 – 15. april 2017

Tid: 14:00 – 17:00
Sted: Gamleposten 5444

"Ville vekster på Espevær" 14.45-17.00 – 15. april 2017

Tid: 12:45 – 15:00
Sted: Espevær Skule
Beskrivelse: Historiegruppen arrangerer&nbsp;<br>Botaniker Truls Bie presenterer i samarbeid med Historiegruppen: "Ville vekster på Espevær" et foredrag i tekst og bilder.<br><br>Inngangsbillett <br>Voksen kr 50,-<br>Barn og ungdom gratis<br><br><br>Kaffe, te, saft og kaffemat er gratis<br><strong><span style="text-decoration: underline;"><br><a href="http://www.visitespevaer.com/informasjon/nyheter/vis/?T=Ville%20Vekster%20p%C3%A5%20Espev%C3%A6r&amp;ID=9497" target="_blank">Les om arrangementet her</a></span></strong><br><br>

Gamleposten 5444 - Proseccolunsj for damer kl 13 – 15. april 2017

Tid: 11:00 – 13:00
Sted: Gamleposten 5444

Åkerkve - Avlyst pga dårlig vær – 16. april 2017

Tid: 10:00 – 13:00
Sted: Åkerkve
Beskrivelse: Grillingen er dessverre avlyst på grunn av dårlig vær. <br>Det blir ny grilling på pinseaften.&nbsp;<br><br>Pakk tursekken med termos og grillmat fra Joker'en og ta turen til Åkerkve.

Joker 11-15.30 – 16. april 2017

Tid: 09:00 – 13:30
Sted: Joker Espevær

Bosstømming 19.00 – 18. april 2017

Tid: 05:00 – 05:00
Beskrivelse: <span style="font-size: 13px;">Bosset må være satt fram til Mandager kl 19.00 <br>Det er kun anledning å bruke 1 godkjent renovasjonssekk fra SIM pr uke.<br>Sekkene må være knytt igjen.<br><br>Har du spørsmål, ta kontakt direkte med renovatør på tlf 40468020.&nbsp;</span>

Joker 17-19.30 – 21. april 2017

Tid: 15:00 – 17:30
Sted: Joker Espevær

Joker 9-19.30 – 21. april 2017

Tid: 07:00 – 17:30
Sted: Joker Espevær

Joker 9 - 14.30 – 21. april 2017

Tid: 07:00 – 12:30
Sted: Joker Espevær

Joker - Lukket – 23. april 2017

Tid: 22:00 – 21:59
Sted: Joker Espevær

Bosstømming 19.00 – 25. april 2017

Tid: 05:00 – 05:00
Beskrivelse: <span style="font-size: 13px;">Bosset må være satt fram til Mandager kl 19.00 <br>Det er kun anledning å bruke 1 godkjent renovasjonssekk fra SIM pr uke.<br>Sekkene må være knytt igjen.<br><br>Har du spørsmål, ta kontakt direkte med renovatør på tlf 40468020.&nbsp;</span>

Joker 9-19.30 – 28. april 2017

Tid: 15:00 – 17:30
Sted: Joker Espevær

Joker 9-19.30 – 28. april 2017

Tid: 07:00 – 17:30
Sted: Joker Espevær

Sameiermøte Espevær småbåthavn – 29. april 2017

Tid: 12:00 – 13:00
Sted: Espevær Grendahus
Beskrivelse: Til: Sameierne i Sameiet Espevær småbåthavn<br>INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE<br>Det innkalles til ordinært sameiermøte lørdag 29. april 2017 kl 14:00 i Espevær Grendahus.<br>Til behandling foreligger:<br>1 Godkjennelse av innkalling og dagsorden.<br>2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen sammen med<br>møteleder.<br>3 Behandling og godkjennelse av årsregnskap og årsberetning.<br>4 Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjennelse av godtgjørelse til revisor.<br>5 Saker foreslått fremmet for sameiermøtet.<br>5.1 Styrets orientering vedrørende drift og vedlikehold i 2017.<br>5.2 Styrets orientering vedrørende usolgte båtplasser.<br>6 Valg. Ingen styremedlemmer står på valg.<br>Vedlagt følger årsregnskap og årsberetning for 2016.<br><br>For styret i Sameiet Espevær småbåthavn<br><br>Regnskap og Årsberetning er sendt pr epost til sameierene.<br><br>Jan Helmik Mæland<br>sign.

Ryddeaksjon 2017 – 29. april 2017

Tid: 09:00 – 12:00
Sted: Biekaien
Beskrivelse: <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">Ryddeaksjon på Espevær laurdag 29. april 2017</span><br style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">Sunnhordaland Interkommunale Miljøverk IKS(SIM) tilbyr alle som bur på Espevær å kvitta seg med avfall i vårens ryddeaksjon.</span><br><br><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.visitespevaer.com/informasjon/nyheter/vis/?T=Ryddeaksjon%202017&amp;ID=9205" target="_blank">Les mer om den årlige ryddeaksjonen her</a><br><br><br></span>

Joker - 11-14.30 – 30. april 2017

Tid: 22:00 – 21:59
Sted: Joker Espevær

Joker - 11-14.30 – 01. mai 2017

Tid: 09:00 – 12:30
Sted: Joker Espevær