Besøke oss

Åpningstider 12 - 15 alle dager i perioden 20/6-21 - 8/8-21

(utenom sesong - etter avtale)


Inngangsbillett
Barn/ungdom 10 - 17 år  - Gratis
Voksne - kr 60,-
(alle inntekter går til vedlikehold av muséet)

Omvisning med grupper på 6 personer.


Kontakt:
Torfinn Bie - 950 54 100 eller Olga-Marie Bie Kjøpstad - 982 99 335

Salg av kaffe, te, is og brus.
(betaling med kort, kontanter eller vipps)
Baadehuset kan også leies til arrangementer og lunsj til grupper kan avtales.

 Historien om Baadehuset Museum

I 1848 var vårsildefisket på topp. Same år kjøpte Hans Jacob Baade Kjeholmene, og fylte ut mellom desse slik at det blei ein tørr holme. Her var 3 hus, eit mura eldhus, eit bakarhus og eit stort sjøhus med stover og saltbinge, og i andre høgda øverst oppe var det ganeloft med vindskur. Baade bygde snart eit fint og staseleg våningshus, vegg i vegg med bakarhuset på 17 ganger 15 alen. Kjellarmuren som er frå 1690, er 4 alen høg og 1,75 alen tjukk. I kjellaren finn ein avdelt spisskammers og kjøkken med gruve.

baadehuset

 

Andre høgda blei etterkvart innreidd med 5 rom og gang kledd med murstein og trekt med papir. Her var også 3 omnar. Over andre høgda er eit ope loft. Baade utvida sjøhuset med nye tillbygg. Han bygde også ei ”øl-stove” med våning oppe og han hadde fjos til ei ku. I sjøhuset hadde han og saltebu, tønneverkstad og krambu.
Under vårsildefisket losjerte Baade fiskarar i Baadehuset, og for å få plass til mest mulig folk og tjena mest, kom han med staven sin og stakkmellom fiskarane for å sjå om dei kunne liggja tettare på golvet. Baadehuset var ein av dei første i landet som fekk fisketelegrafstasjon, for øvrig opna 28. desember 1857. Slik blei huset eit senter for dei store sildefiskeriene. Espevær fekk vanleg telegrafstasjon i 1890. I 1970 åra vart Baadehuset restaurert, med husmorlaget og Karin Tollevik som primus motor. Det vart då sett inn møblar i same stil som då Baade levde og det store restaureringsarbeidet blei avslutta i 1981. 

Baadehuset har omvisning for grupper på bestilling. 

Se bilder fra Baadehuset her