Vårsildfisket og sildesalting i Espevær på 18-1900

Vårsildfisket og sildesalting i Espevær på 18-1900

Publisert av John Elter den 07.05.18.Velkommen til historieforteljarstund
Søndag 27 mai Kl 12
Espevær Skule

Foredraget koster kr 50,- 

For tilreisende går det skyssbåt fra Eidesvik kl 11:10


Tema
Aktiviteten under dette fisket var særdeles stor og mange fra hele landet flyttet til espevær for å få seg arbeid med sildesalting og ikke minst å delta i fisket.

Andre ykesgrupper som bøkkarar, tømmermenn, murere, glassmestere, m.fl.fant det også interessant å komme til Espevær å skaffe seg arbeid.

Espevær har vært et senter for fiskeriene i Bømlo –Finnås siden før 1700 tallet

Det har vært en utfordring for historiegruppa å levendegjøre – mange ganger dramatiske hendelser –fra den tiden.

En utfordring har det også vært å skape en helhetlig og interessant fremstilling av hva som skjedde i denne tidsepoken.

Det har også vært en utfordring å lage et sammendrag av all den mengde historisk stoff som er skrevet ned i ettertid fra denne tiden

Dette kan bli en gripende og ekte opplevelse når Historiegruppa legger fram sitt resultat av dette arbeidet.