Stiftelsen Espevær Gjensidige - Støtte til tiltak

Stiftelsen Espevær Gjensidige - Støtte til tiltak

Publisert av John Elter den 04.05.18.
Ein gladnyhet fra Stiftelsen Espevær Gjensidige. I år har Stiftelsen Espevær Gjensidige fått inn heile 25 søknader om støtte til ymse tiltak frå Moster, Bremnes, Bømlo og Espevær. Det var til saman kr. 250 000 som kunne delast ut dette året. SEG har i styremøte 02.05.2018 gjeve følgjande tildeling: Framtid for Lykling kr. 10 000 Hummarhyttene kr. 30 000 Båthavn Eidesvik (utliggere) kr. 10 000 Bømlo Skytterlag kr. 10 000 Slåtterøy Fyr kr. 10 000 Lekeplassen Espevær kr. 30 000 Diakoninemnda Bømlo kr. 30 000 Bømlo Idrettslag kr. 30 000 Veteranlaget Wichmann kr. 10 000 Langevåg Utvikling kr. 10 000 Hummerparken Espevær kr. 20 000 Espevær Bygdalag kr. 50 000 Styret for Stiftelsen Espevær Gjensidige 03.05.2018