Ruteendringer i sambandet Espevær - Eidesvik

Ruteendringer i sambandet Espevær - Eidesvik

Publisert av John Elter den 16.12.16.Skyss stadfestar at både tur nr.5 og tur nr.6 på Espevær - Eidesvik vert køyrd den 24.desember
( I tillegg til tur nr. 2,3,4 og 7). Gulenskyss vil henge opp info om bord om dette.


Som tilbakemelding på forslaget kan det opplysast at Skyss ikkje fann løysinga med å bytte om tur 5 og 6 som tilfredstillande sidan tur 6 er opplyst om i eit trykt rutehefte og ein dermed kunne risikert attståande passasjerar på kaiane ved å ta vekk turen. Dermed vart den einaste løysinga å gå tur nr.5 i tillegg til den produksjonen som allereie er satt opp på Julafta.