LivOGLyst konferansen 2016

LivOGLyst konferansen 2016

Publisert av John Elter den 13.09.16.Har du lyst å delta på årets LivOGLyst konferanse?

Fredag 30.september kl. 9:30-15:00 – Grand Hotel Terminus i Bergen

Partnarskapen ved Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og Innovasjon Norge inviterar til LivOGLyst-konferanse 30. september for prosjektåret 2017.

Hva er LivOGLyst
Partnarskapen samarbeider for å stimulere lokalt entreprenørskap og mobilisering i lokalsamfunn på ein systematisk og vedvarande måte. LivOGLyst-programmet i Hordaland er tufta på heilskaplege og inkluderande utviklingsprosessar.

LivOGLyst-programmet tilbyr:
 Éi dør inn til det regionale virkemiddelapparatet
o Økonomisk stønad
o Ei rettleiande og kompetant arbeidsgruppe
o Kompetanseheving, erfaringsutveksling, nettverk

LivOGLyst-programmet byggjer på:
o Lokal brei mobilisering «nedanfrå og opp»
o Kommunal medverknad
o Fokus på lokalsamfunnsutvikling og næringsutvikling

Målgruppa for konferansen
Alle som er interessert i lokalsamfunnsutvikling og entreprenørskap: Eldsjeler i lokalsamfunn, samt kommunerepresentantar frå politisk og administrativt nivå.

Påmeldingsinfo
Det er inga påmeldingsavgift.

Arrangør spanderer pausebuffét og lunsj. Reiseutgifter må bli dekka av kommunen og/eller dei påmeldte sjølve.

Påmeldingsfrist: 14.september.

Link til påmelding: http://kurs.hfk.no/Kurs-og-konferansar/2016/LivOGLyst-konferansen-for-prosjektaret-2017/


Søk tilskot til lokalsamfunnsutvikling (LivOGLyst): http://www.hordaland.no/nn-NO/naringsutvikling/attraktive-regionale-senter/tilskot-liv-og-lyst/
Søknadsfrist for prosjektåret 2017 vert 26. oktober


Program
09.30 Registrering med rundstykke og pausebuffé
10.00 Velkomen
v/ Åse Vaag, landbruksdirektør Fylkesmannen i Hordaland
10.15 Kva betyr lokalsamfunnsutvikling for kommunen sin vekst?
v/Jon Askeland, ordførar Radøy kommune
10.45 LivOGLyst- synlege verdiskapingsresultat
v/ Eli Jeanette Fosso, Fjell kommune
11:15 Pause
11:30 Erfaringar frå LivOGLyst-prosjekt
Identitet som utviklingskatalysator: Lavvoprosjektet
v/LivOGLyst Jordalen
Korleis reorganisera og mobilisera når lufta har gått ut av ballongen?
v/Gode Grannar – bygdeutviklingsprosjekt på Unneland
12:15 Lunsj
13.10 Å sleppe folk fri! Om tillit og organisering i utviklingsarbeid
v/Inger Karin Larsen, coach og lokalsamfunnsutviklar
13.30 LivOGLyst-programmet, organisering og innhald
v/arbeidsgruppa LivOGLyst
13:55 Elektronisk søknadsskjema på regionalforvaltning.no
v/Jon Erik Vollan, Hordaland fylkeskommune
14:00 Utviklings-workshop
15:00 Avslutning og lukke til!