Espevær mottar gaver fra Finnås Kraftlag

Espevær mottar gaver fra Finnås Kraftlag

Publisert av John Elter den 29.11.16.
Finnås Kraftlag vedtok på styremøte 9 november 2016 å dele ut 1 million kroner fordelt på 132 ulike lag og organisasjoner.

Finnås Kraftlag er glad for at så mange lag har søkt om stønad - det vitnar om stor aktivitet og eit yrande lags- og kulturliv i kommunen.

Espevær Bedehus mottar kr 5.000
Espevær lekeplass mottar kr 14.000


Finnås kraftlag håper og trur at midlane kjem til god nytte.

Du kan se de andre lag- og organisasjonene som har mottatt gaver her.