Espevær Bedeshus - Basar og Fest

Espevær Bedeshus - Basar og Fest

Publisert av John Elter den 15.07.18.

Lørdag 14 juli arrangerte Espevær Bedehus Fest og Basar.

Håkon C. Hartveit holdt andakt og sang mens Trygve Eiken ledet arrangementet med trygg hånd.

I år ble det solgt lodd og årer for tilsammen kr 93.000

 

Styret i Bedehuset retter en stor takk til alle som var med og arrangerte og til alle de som kom og gjorde dette til en flott dag.