Betaling i gjestehavn

Betaling i gjestehavn

Publisert av John Elter den 13.09.16.Havnereglement for gjestehavnen

1. Generelt

Båthavnen er et privat havneanlegg tilhørende Sameiet Espevær småbåthavn.
I sommerhalvåret benyttes deler av anlegget til gjestehavn i henhold til reglement.
Gjestehavnen omfatter betong bølgebryter mot sør hvor det er mulig å ligge longside
og plassene 19, 21, 23, 25, 27 og 29 på utsiden av nordre betongutlegg.

NB! Betongbrygger må ikke benyttes til opphold og det er forbudt
å benytte grill eller annen åpen ild på brygger og utriggere.


2. Strøm
Gjester kan koble seg til 16 A strømuttak på strømsøyler. Strømuttak som er sikret
med strips må ikke benyttes.

3. Vann
Det er ikke tilgjengelig ferskvann i båthavnen.

4. Avfall
Båthavnen har ikke innsamling av avfall og avfall må derfor tas med til annen havn.

5. Sikkerhet
Det er av sikkerhetsmessige grunner ikke tillat å bade i båthavnen.
Det er ikke tillat å fiske fra brygger eller fra båt i båthavnen. Fiske og oppankring er
heller ikke tillatt innenfor en avstand på 50 m fra båthavnen.
Brannslukningsutstyr og livbøye er plassert på land.