Årsmøte Grendautvalget

Årsmøte Grendautvalget

Publisert av John Elter den 04.04.17.


Det avholdes årsmøte i Espevær Grendautvalg
Fredag 7. april 2017 kl. 18.00 på Espevær skule

Saksliste :
Årsmelding
Årsmelding fra arbeidsgruppene
Regnskap
Grasrotandelen
Saker til årsmøtet
- Anvendelse av midler på 17. mai konto
- Anvendelse av midler fra Grasrotandelen
Valg (Valnemndas innstilling fremgår av eget oppslag.)

Enkel servering.

Vel møtt