Detaljer


Sameiermøte Espevær småbåthavn

Tid:
lørdag 29. april 2017
14:00 – 15:00
Beskrivelse:
Til: Sameierne i Sameiet Espevær småbåthavn
INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE
Det innkalles til ordinært sameiermøte lørdag 29. april 2017 kl 14:00 i Espevær Grendahus.
Til behandling foreligger:
1 Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen sammen med
møteleder.
3 Behandling og godkjennelse av årsregnskap og årsberetning.
4 Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjennelse av godtgjørelse til revisor.
5 Saker foreslått fremmet for sameiermøtet.
5.1 Styrets orientering vedrørende drift og vedlikehold i 2017.
5.2 Styrets orientering vedrørende usolgte båtplasser.
6 Valg. Ingen styremedlemmer står på valg.
Vedlagt følger årsregnskap og årsberetning for 2016.

For styret i Sameiet Espevær småbåthavn

Regnskap og Årsberetning er sendt pr epost til sameierene.

Jan Helmik Mæland
sign.
Sted:
Espevær Grendahus
Adresse:
Espeværveien 45
5444
Espevær

Vis kart
Kart: