Gjestehavn - Svartesjøen Espevær

Publisert av John Elter den 10.07.16. Oppdatert 22.07.18.


Det er anledning å legge til kai ved Espevær båthavn på Svartesjøen.

Anlegget ligger på vestsiden av Espevær ca 15 minutters gåtur fra Espevær kai hvor Jokerbutikken ligger. 

Båthavnen ligger skjermet for hvor hovedferdsel foregår på Espevær. Det kan derfor være et godt alternativ om en ønsker et litt roligere landligge.

Ferskvann finnes på Espevær kai ved Jokerbutikken.

Se plassering av båthavnen på kartet

Andre alternativer for å fortøye på Espevær er Biekronå kai og Kaien til Rolf.


BETALING I GJESTEHAVN
Døgnpris båt inntil 40 fot kr 100,-
Døgnpris båt over 40 fot kr 150,-
Døgnpris strøm kr 50,-
Betaling foretas ved ankomst og senest innen
gjestehavnen forlates.
Betal til bankkonto: 3240.06.50674
eller til mobiltelefon: 900 30 990
For cross-border payments please use:
IBAN: NO64 3240 0650 674
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

HAVNEREGLEMENT FOR GJESTEHAVN
1. Generelt
Båthavnen er et privat havneanlegg tilhørende Sameiet Espevær småbåthavn.
I sommerhalvåret benyttes deler av anlegget til gjestehavn i henhold til reglement.
Gjestehavnen omfatter betong bølgebryter mot sør hvor det er mulig å ligge longside
og plassene 19, 21, 23, 25, 27 og 29 på utsiden av nordre betongutlegg.
NB! Betongbrygger må ikke benyttes til opphold og det er forbudt
å benytte grill eller annen åpen ild på brygger og utriggere.
2. Strøm
Gjester kan koble seg til 16 A strømuttak på strømsøyler. Strømuttak som er sikret
med strips må ikke benyttes.
3. Vann
Det er ikke tilgjengelig ferskvann i båthavnen.
4. Avfall
Båthavnen har ikke innsamling av avfall og avfall må derfor tas med til annen havn.
5. Sikkerhet
Det er av sikkerhetsmessige grunner ikke tillat å bade i båthavnen.
Det er ikke tillat å fiske fra brygger eller fra båt i båthavnen. Fiske og oppankring er
heller ikke tillatt innenfor en avstand på 50 m fra båthavnen.
Brannslukningsutstyr og livbøye er plassert på land.