Forvarsel om Årsmøte Espevær Grendautvalg

Publisert av John Elter den 21.09.18. Oppdatert 24.10.18.

Forhåndsvarsel om dato for ordinært årsmøte 2018
Det varsles herved om at ordinært årsmøte i Espevær Grendautvalg vil
bli avholdt på:

Espevær skule torsdag 25. oktober 2018 kl. 18.00.

Møteinnkalling kunngjøres ved oppslag og på www.visitespevaer.com.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må meldes skriftlig til
styret innen 7. oktober 2018.


For å sikre en god behandling av saker som ønskes behandlet av
årsmøtet er det ønskelig at det går klart frem at saken ønskes behandlet
av årsmøtet, og at forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak.

 

 

Hilsen Styret