Årsmelding for Espevær Grendautvalg 2023

Årsmelding for Espevær Grendautvalg 2023

Årsmelding for Espevær Grendautvalg 2023

Generelt

Espevær Grendautvalg representerer ALLE som har hus eller hytte på Espevær.Vi har likevel en plan om å få registrert medlemmer slik at vi har kontaktinformasjon iforhold til undersøkelser og dugnader etc. Dette startet vi med på bygdemøtet, men erikke kommet i mål i forhold til hvordan vi skal få dette til uten å lage«faktureringsarbeid».

Styret

Styret har i 2023 bestått av :


Sissel Bratlid trakk seg i april 2023 og varamedlem Reidun Pettersen tok rollen som sekretær og kasserer.
Vi har hatt 4 styremøter.

Aktiviteter i 2023

Arrangement gruppa v/Andreas og Simen
● Eikøy Bar har hatt åpent 11 ganger
● Investert i utelys og utebenker
● Tildelt midler til julegateåpning i 2023 og påskeaktiviteter 2024
● 17. mai feiring 2023
● Enighet om opprettelse av grunnkapital for oppstart av neste sesong på
Eikøy Bar
● Eikøy Bar har opprettet egen facebookside
Barne og Ungdomsgruppa v/ Emilie og Christine
● Påskeskirenn og aktiviteter for ungene
● Frisbeegolf planlegging
● Let etter Aliens i turløypa
● Påskeeggjakt
● Ønske om at barnefamilier bidrar til aktiviteter
Hummerhyttene v/Stian
● Laget onlinebooking og ordensregler på nettsiden vår
● lagt ut fortøyningsline og fendret for bedre tilkomst
Gartnergruppa v/Jan Idar og Jørgen
● Kjøpt nye trillerbårer og plenklipper
● Ryddet vegetasjon
● Plukket boss
● Kjøpt inn turistkart
● Skilting – ikke bestilt – prisoverslag ca. 20 000,- hos Marineprofil
Kommunikasjon v/Stian og Grethe
● Bygdemøte 5.august 2023
● Skyssrute endret fra kl. 07:30 til 07:15 etter ønske fra våre pendlere
● Søkt kommunen om støtte til flere søppelspann ( Dette har vi ikkje fått svar på)
● Innspill til bedre utnyttelse av Eidesvik P- plass med befaring m/rep fra Bømlo
Kommune.
● Lånt P- plass ved Eidesvik Rederi i påsken
I året som gikk søkte Grendautvalget Stiftelsen Espevær Assurance om midler og fikk tildelt
kr.120 000.- Der kr.20 000.- var øremerket til Frisbeegolfbane.

P-plass Eidesvik

Grendautvalget har vore i kontakt med kommunen om oppmerking og bedre utnyttelse av den
kommunale P-plassen på Eidesvik. Det er satt av 700 000.- til formålet og planen er å bruke
disse på å lage parkeringsdekke der det i dag er trekai, samt snu layouten slik at det blir plass
til flere biler. Vi har ikkje fått endelig tilbakemelding frå kommunen per dags dato.
Vi vil likevel oppfordre alle som bruker Espevær til å parkere lurt, bruk færrest mulig
parkeringsplasser per husstand. Ved lengre opphold kan kanskje andre muligheter for
parkering benyttes? Viser til løsninger gjort påsken 2024.

Diverse

:
Espevær Grendautvalg er mottaker av grasrotmidler. For de som har lyst å
støtte oss litt ekstra, kan en enkelt registrere seg med oss som
grasrotmottaker.


Takk til givarene våre!

Veien videre.

Saker styret skal jobbe videre med i 2024
Restaurering av kai på Åkerkve:
• Espevær Grendautvalg fekk støtte frå Stiftelsen Espevær Assurance på kr 60000,-
som skal brukes til restaurering av kaien på Åkerkve. Dette arbeidet vil vi starte
med så fort som mulig. Dette blir vårt fokusområde i 2024.

Hummarhyttene

:
• Maling av hyttene
• Opprydding rundt hyttene (takstein som er til overs legges under hyttene)
Skilting/infotavler
• Det er hentet inn pris for nye skilt og infotavler

Frisbeegolf


• Dette har ungdomsgruppa ein videre plan på.

Eikøy bar

• Denne blir drifta slik som den har blitt gjort i 2023.
• Planlegger litt vedlikehold som maling etc.
17-mai feiring:
• Her har komiteen frå 2023 valgt ny komite.
• Bok/perm for 17-mai blir overlevert årets komite.

Parkering:

• Her vil jobbe videre opp mot kommunen, men også jobbe videre med dei private
grunneigarane i Eidesvik for å finne gode løysingar saman.
Innkomne saker:
• Rekkverk på støypekant ned brekka til Hillesvika
• Endring av rutetider frå Eidesvik til 10 over alle avganger?
• Endring av ruter i helgene, få like tider som kvardager?

Valg av nye styremedlemmer

På valg:
• Grethe Eide ( leiar)
• Sissel Bratlid ( styremedlem)
• Jørgen Hatlevik ( varamedlem)
• Jan Idar Helgesen ( varamedlem)
• Reidun Pettersen ( varamedlem)
Leier og styremedlemmer blir valgt for 2 år. Varamedlemmer for 1 år.