Årsmøte Stiftelsen Baadehuset

Publisert av John Elter den 03.05.17. Oppdatert 08.07.18.


Stiftelsen Baadehuset avholder årsmøte i Baadehuset 
10 juni 2017 kl 13.00 
NB! Endret dato

Stemmerett har alle vakse som bur på Espevær og som har fritidshus på Espevær.
Kvar husstand har ei stemme.
Alle med stemmerett kan senda inn saker til årsmøtet.

Frist for innsending: 10 mai 
Forslag kan sendes på epost til stiftelsen.baadehuset@outlook.com

Saksliste for årsmøtet:

1) Valg av møteleiar
2) Valg av to representanter til å underskriva møteprotokollen
3) Årsmelding 2016
4) Årsrekneskap 2016
5) Innkomne framlegg
6) Valg av styre- og varamedlemmer samt valgnemd


For Styret i Stiftelsen Baadehuset,
Styreleiar Terje Eidesvik - mobil 906 23 678
Nestleiar Olga-Marie Bie Kjøpstad - mobil 982 99 335
Kasserer Frode Øverås - mobil 926 64 515