Artikler

LivOGLyst konferansen 2016

13.09.16 10:18
av John Elter
10 - Grendautvalget  

LivOGLyst konferansen 2016

LivOGLyst er eit program for lokalsamfunnsutvikling i bygd og by i Hordaland. Gjennom breitt samarbeid og mobilisering kan eldsjeler og organisasjonar saman med kommunar utvikle verdiskaping, trivsel og bulyst i sitt lokalsamfunn.

Les mer...